آدرس آرایشگاه : نیاوران ، نرسیده به میدان قدس ، کوچه نخست ، پلاک 2 ، طبقه 3  – تلفن : 8-22740325