مدرسه آرایشگری

آموزشگاه ارایشگری مردانه ، مدرسه آرایشگری ، آموزش 3 سبک ایتالیایی ،  4دوره مجزا 3تا 8ماهه ، سالنی کار با نرخ بالا ، دارای سالن آموزشی مجزا و سالن آرایشی مجزا ،تضمین کار  در داخل وخارج کشور