شخصیت های مناسب شغل آرایشگری

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد.شناخت درست شخصیت هر فرد فرایندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فردخود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپهای شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برایاین شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در ان داشته اند.شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی : MBTI
این تیپ شخصیتی از کارهای خدماتی لذت می برد و دوست دارد با مردم در تماس باشد و به انها کمک کند.
این تیپ شخصیتی از ارائه خدمت به دیگران و رفع نیازهای انها لذت می برد.