مهارت و دانش مورد نیاز آرایشگری

مهارت های عملی خوب
خلاقیت و داشتن ذوق هنری – به عنوان مثال ارایشگر در انتخاب مدل و رنگ مو با توجه به رنگ پوست و نوع چهره
مشتری، بهترین ها را به او پیشنهاد بدهد.
مهارت های ارتباطی عالی که در جذب مشتری در این کار بسیار مهم و تاثیرگذار است.
توان ارائه خدمات مناسب به مشتری
اطلاع از مدهای جدید
یادگیری روش های جدید
اشنایی با مسایل ایمنی و بهداشتی
اراستگی ظاهری