نحوه ورود به شغل آرایشگری

شما می توانید این کار را به صورت کاملا تجربی و نزد یک استاد ماهر یاد بگیرید. اما برای اموزش حرفه ای در این شغل میتوانید پس از گذراندن سال اول دبیرستان وارد شاخه کار و دانشدر رشته های ارایش و پیرایش زنانه، پیرایشوترمیم موی مردانهشوید. در صورت علاقه مندی می توانید در رشته های پیرایش زنانه و مردانه و مراقبت و زیبایی مو و پوست که به تازگی دردانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شده اند، ادامه تحصیل دهید. همچنین می توانید در دوره های 3 تا 4 ماهه اموزشگاه های زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای شرکت کرده و پس از موفقیت درازمون وزارت کار ، مدرک معتبر فنی و حرفه ای دریافت کنید. البته دوره های تخصصی دیگری وجود دارد که در صورت علاقه میتوانید در انها شرکت کنید.